شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۰۶۰۲۵۷۷۰۲ بنام محمد فلاح

لطفا در صورت واریز هزینه، حتما فیش واریزی و علت واریز را ذکر فرمایید.

مضافا اینکه می توانید مستقیما از فروشگاه انجمن اقدام به خرید محصول و یا پرداخت دوره آموزشی خود بفرمایید.