شماره هشتادوسوم ماهنامه تخصصی ترجمان در تاریخ ۳۱ مرداد ماه در سایت انجمن منتشر شد. برای دانلود این شماره از اینجا اقدام کنید.لازم به توضیح است که از جمله فعالیتهای ارزشمند انجمن مجازی مترجمین ایران انتشار ماهنامه تخصصی ترجمان است که سالهاست با شماره استاندارد بین المللی نشریات ادواری (شاپا) ۱۸۰۱-۲۳۲۲ بصورت الکترونیکی و رایگان منتشر می شود. این نشریه چندزبانه با داشتن بخشهایی همچون مقالات، اخبار، کارگاه ترجمه، بخش زبان ایتالیایی، و … مخاطبین بسیاری دارد و مراجع علمی و صنفی متعددی به تحسین عملکرد و استفاده از آن پرداخته اند. اولین شماره این ماهنامه در مهرماه سال ۹۰ به چاپ رسید و تا کنون بطور منظم در ابتدای هر ماه در سایت انجمن منوی ماهنامه ترجمان منتشر می شود.