۱۴۰۱/۰۴/۰۱: انتشار شماره ۱۲۹ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۲۹ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، خردادماه ۱۴۰۱ منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.