۱۴۰۱/۰۴/۰۱: انتشار شماره ۱۲۹ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۲۹ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، خردادماه ۱۴۰۱ منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۱۴۰۰/۱۱/۰۱: انتشار شماره ۱۲۴ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۲۴ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، دی ماه ۱۴۰۰منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۱۴۰۰/۰۹/۰۱: انتشار شماره ۱۲۲ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۲۲ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، آبان ماه ۱۴۰۰منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۱۴۰۰/۰۴/۱۰: برگزاری دهمین نشست تخصصی جشنواره ترجمان فتح

دهمین نشست تخصصی جشنواره ترجمان فتح با موضوع ترجمه و تألیف ادبیات مقاومت به زبان ایتالیایی و راههای نشر و بازاریابی آن با سخنرانی دکتر جوزپه ایللو مدیر انتشارات عرفان در ایتالیا و دکتر هانیه ترکیان کارشناس علوم اسلامی در… ادامه مطلب