هیئت مدیره انجمن مجازی مترجمین ایران موفق به کسب مجوزهای معتبر از جمله مجوز فعالیت به عنوان موسسه فرهنگی هنری چندمنظوره، مجوز نشر در حوزه های عمومی و تخصصی، مجوز برگزاری دوره های آموزشی و … شده است فلذا برای کلیه دوره هایی که در انجمن برگزار می شود اعم از حضوری و غیرحضوری گواهینامه معتبر صادر خواهد شد. موسسات و نهادهای ثبت شده توسط انجمن و همچنین سازمانهای ذیصلاح صدور مجوز به شرح ذیل می باشند:

موسسه فرهنگی هنری چندمنظوره اریس پارس سپهر در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۳۱۱۶۶ تحت شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۴۷۸

انتشارات متبا با شماره مجوز ۱۴۳۷۹ در مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ صادره از اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وبسایت انجمن مجازی مترجمین ایران به شماره ثبت ۱۷۶۱۶ در رسانه های دیجیتال ساماندهی محتوای رسانه های مجازی