۹۸/۰۷/۰۱: انتشار شماره ۹۶ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۹۶ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان که دوازدهمین شماره از سال هشتم انتشار این ماهنامه می باشد منتشر شد و در سایت انجمن بارگذاری گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.