۹۷/۱۰/۰۱: انتشار شماره ۸۷ ماهنامه تخصصی ترجمان

شماره ۸۷ ماهنامه تخصصی ترجمان که سومین شماره از سال هشتم انتشار این ماهنامه می باشد منتشر شد و در سایت انجمن بارگذاری گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۹۷/۰۹/۰۱: انتشار شماره ۸۶ ماهنامه تخصصی ترجمان

شماره ۸۶ ماهنامه تخصصی ترجمان که دومین شماره از سال هشتم انتشار این ماهنامه می باشد منتشر شد و در سایت انجمن بارگذاری گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۹۷/۰۶/۳۱: انتشار شماره پیاپی ۸۴ ماهنامه تخصصی ترجمان-شهریور ۹۷

شماره هشتادوچهارم ماهنامه تخصصی ترجمان در تاریخ ۳۱ مرداد ماه در سایت انجمن منتشر شد. برای دانلود این شماره از اینجااقدام کنید.لازم به توضیح است که از جمله فعالیتهای ارزشمند انجمن مجازی مترجمین ایران انتشار ماهنامه تخصصی ترجمان است که سالهاست با شماره استاندارد بین المللی نشریات ادواری… ادامه مطلب