۱۴۰۰/۰۹/۰۱: انتشار شماره ۱۲۲ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۲۲ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، آبان ماه ۱۴۰۰منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.