۹۷/۱۰/۰۱: انتشار شماره ۸۷ ماهنامه تخصصی ترجمان

شماره ۸۷ ماهنامه تخصصی ترجمان که سومین شماره از سال هشتم انتشار این ماهنامه می باشد منتشر شد و در سایت انجمن بارگذاری گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۹۷/۰۹/۰۱: انتشار شماره ۸۶ ماهنامه تخصصی ترجمان

شماره ۸۶ ماهنامه تخصصی ترجمان که دومین شماره از سال هشتم انتشار این ماهنامه می باشد منتشر شد و در سایت انجمن بارگذاری گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۹۷/۰۶/۳۱: انتشار شماره پیاپی ۸۴ ماهنامه تخصصی ترجمان-شهریور ۹۷

شماره هشتادوچهارم ماهنامه تخصصی ترجمان در تاریخ ۳۱ مرداد ماه در سایت انجمن منتشر شد. برای دانلود این شماره از اینجااقدام کنید.لازم به توضیح است که از جمله فعالیتهای ارزشمند انجمن مجازی مترجمین ایران انتشار ماهنامه تخصصی ترجمان است که سالهاست با شماره استاندارد بین المللی نشریات ادواری… ادامه مطلب

۹۷/۰۵/۳۱: انتشار شماره پیاپی ۸۳ ماهنامه تخصصی ترجمان

شماره هشتادوسوم ماهنامه تخصصی ترجمان در تاریخ ۳۱ مرداد ماه در سایت انجمن منتشر شد. برای دانلود این شماره از اینجا اقدام کنید.لازم به توضیح است که از جمله فعالیتهای ارزشمند انجمن مجازی مترجمین ایران انتشار ماهنامه تخصصی ترجمان است… ادامه مطلب

۹۷/۰۵/۲۱: نگرانی مقامات رسمی کشور سنگاپور از توسعۀ زبان جدید در این کشور!

کشور سنگاپور که دارای چهار زبان رسمی است هم اکنون شاهد گسترش نوعی از زبان بنام سینگلیش است که ترکیبی از زبان های رسمی چهارگانه این کشور شامل انگلیسی، تامیلی، مالزیایی و چینی می باشد. مشروح خبر به زبان اصلی… ادامه مطلب